top of page

RU

Как оформить заказ.

 1. Зайдите в магазин, выберите товар,

 2. Нажмите на Select seeds quantity, выберите количество семян 10 или 5

 3. Добавить товар в корзину нажав Add to Cart

 4. Когда товары сложены в корзину, нажимаем на значок корзины в правом верхнем углу и нажимаем Wiew Cart

 5. Проверив корзину нажимаем синюю кнопку Checkout

 6. Далее заполняем поля, адрес эл.почты, имя, фамилию, телефон, адрес доставки. И нажимаем на кнопку Continue

 7. Далее отмечаем способ доставки (Если Вы выбрали Омниву, то адрес пакомата Вам нужно прислать на эл.почту отдельно), и нажмите Continue

 8. Выбираем способ оплаты PayPal или Offline Payment. (Выбрав Offline Payment, Вы сможете заплатить через интернет банк после получения счёта, или выбрать другой из предложеных вариантов оплаты). Снова нажимаем на Continue

 9. Далее размещаем заказ нажав на Place Order & Pay

 10. После получения заказа, я Вам вышлю счёт. (Может занять несколько часов) Обязательно проверьте правильно ли Вы написали свой адрес электронной почты и адрес доставки (иногда пропадает номер квартиры) 

 11. Если у Вас не получается оформить заказ, то можете  1.скопировать корзину и прислать мне на эл.почту. Я оформлю заказ за Вас. Нужен только Ваш адрес и номер телефона.                                        2 Вам на эл.почту поступит сообщение о  не оформленом заказе, можете переслать мне, я закончу заказ 

LV

Kā veikt pasūtījumu.

1. Dodieties uz veikalu, izvēlieties preci,
2. Noklikšķiniet uz Select seeds quantity izvēlieties sēklu skaitu 10 vai 5.sēklas
3. Pievienojiet preci savam grozam, noklikšķinot uz Add to Cart 
4. Kad preces ir pievienotas grozam, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz groza ikonas un noklikšķiniet uz Wiew Cart
5. Pēc groza pārbaudes nospiediet zilo pogu Checkout
6. Tālāk aizpildiet laukus, e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, piegādes adresi. Un noklikšķiniet uz pogas Continue
7. Tālāk atzīmējiet piegādes veidu (ja izvēlējāties Omniva, tad pakomāta adrese jānosūta atsevišķi pa e-pastu), un noklikšķiniet uz Continue
8. Izvēlieties maksājuma veidu PayPal vai Offline Payment. (Izvēloties Offline Payment., pēc rēķina saņemšanas varat norēķināties internetbankā vai izvēlēties citu no piedāvātajām apmaksas iespējām). Vēlreiz noklikšķiniet uz  Continue
9. Pēc tam veiciet pasūtījumu, noklikšķinot uz
Place Order & Pay
10. Pēc pasūtījuma saņemšanas nosūtīšu Jums rēķinu. (Var aizņemt vairākas stundas) Noteikti pārbaudiet, vai esat pareizi uzrakstījis savu e-pasta adresi un piegādes adresi (dažkārt pazūd dzīvokļa numurs)

11. Ja nevarat veikt pasūtījumu, varat 1. kopēt grozu un atsūtiet to man pa e-pastu. Es pabeigšu pasūtījumu jūsu vietā. Vajadzēs tikai Jūsu adrese un tālruna numurs. 2. Jūs saņemsiet e-pastā ziņojumu par to, ka jūsu pasūtījums nav veikts, varat to pārsūtīt man, es pabeigšu pasūtījumu.

ENGL

How to place an order.

1. Go to the store, select a product,
2. Click on
Select seeds quantity, select the number of seeds 10 or 5
3. Add an item to your cart by clicking
Add to Cart
4. When the items are added to the cart, click on the cart icon in the upper right corner and click Wiew Cart
5. After checking the cart, press the blue Checkout button
6. Next, fill in the fields, email address, first name, last name, phone number, delivery address. And click on the
Continue button
7. Next, mark the delivery method  and click
Continue
8. Select the payment method PayPal or Offline Payment. (By selecting Offline Payment, you can pay via the Internet bank after receiving an invoice, or choose another of the proposed payment options). Click on Continue again
9. Next, place an order by clicking on
Place Order & Pay
10. After receiving the order, I will send you an invoice. (May take several hours) Be sure to check if you have written your email address and delivery address correctly (sometimes the apartment number disappears)

bottom of page